s1_stadshotellet.jpg

blank.gif bg_hori.gif blank.gif

Stadshotell, Skellefteå

Architect: Monarken
Customer: Pite-Havsbad AB
Year of construction: 2011
Contractor: Pite-Havsbad AB
Stomleverantör: Martinsons Byggsystem

popup_logo.gif